F.H.U.P. A-Z MOT-LEŚNIK WOJCIECH MAGDZIARZ

Sprzęt i maszyny leśne - Przyczepy leśne (Farma, MM) - Pługi leśne - Części LKT

 

 

 

 

 

 

 

Tajfun 30A - 35A

EGV 30A 1

EGV 35A

Koło łańcuchowe tajfun 30A - 35A (122.02.100)

Kolo lancuchowe tajfun 30 35A

Bolec koła zębatego tajfun

Bolec kola zebatego

Wałki napędu wyciągarki tajfun 30A - 35A (Z8): 122.06.750

Walek napedu wciagarki tajfun1

Łańcuch napędu wyciągarki

Lancuch napedu wciagarki

Spinka (zapinka), ogniwo łańcucha

Spinka lancucha

Bolec sprzęgła wyciągarki

Bolec sprzegla wciagarki

Sprężyna hamulca wyciągarki (848.02.082)

Sprezyna hamulca wciagarki tajfun

 Sprężyna odciągająca hamulca wyciągarki

Sprezyna odciagajaca wciagarki 1

Sprężyna bębna wyciągarki

Sprezyna bebna wciagarki tajfun

Linki załączania bębna wciągarki

Linka zaczania bebna tajfun

Sprężyna mechanizmu hamulca wyciągarki (848.02.902)

Sprezyna mechanizmu wciagarki tajfun

Taśma hamulcowa EGV30A, EGV35A

35A

Sworzeń zawieszenia wyciągarki

Specyfikacja tajfun

Tarcza sprzęgłowa duża (122.04.100)

Tarcza sprzeglowa tajfun duza

Tarcza sprzęgłowa mała (122.04.200)

Tarcza sprzeglowa tajfun mala

Tarcza stalowa (122.04.201)

Tarcza stalowa tajfun

Zblocze

Zblocze tajfun

Koło linowe wyciągarki

Kolo linowe wciagarki

Sworzeń zblocza koła linowego

Sworzen zblocza kola linowego

Prowadnica zblocza

Prowadnica zblocza tajfun

Zaczep kompletny do przyczepek

Zblocze rolkowe kompletne tajfun

Tajfun 40A - 45A - 50A - 55A

EGV 40SI

EGV 45A

EGV 50A

EGV 55A

Koło łańcuchowe tajfun 40A-45A-50A (116.02.100)

Kolo lancuchowe tajfun

Bolec koła zębatego tajfun

Bolec kola zebatego

Wałki napędu wyciągarki tajfun 40A - 45A - 55A (Z9): 119.06.100

Walek napedu wciagarki2

Koło zębate podwójne 40A-45A-55A (117.07.100)

Kolo zebate podwojne tajfun

Łańcuch napędu wyciągarki

Lancuch napedu wciagarki

Spinka (zapinka), ogniwo łańcucha

Spinka lancucha

Mechanizm hamulca wyciągarki 45A-55A-65A (139.13.050)

Mechanizm hamulca wciagarki tajfun

Mechanizm hamulca wyciagarki tajfunEGV35t

Rączka wyciągarki Tajfun 45A-55A (139.03.010)

Raczak wyciagarki tajfun45a55a 13903010

Bolec sprzęgła wyciągarki

Bolec sprzegla wciagarki

Tarcza sprzęgła ze sworzniem wyciągarki Tajfun 45A-50A-55A (116.20.100)

Tarcza sprzegla ze sworzniem wyciagarki tajfun45a55a 116.20.100

Wspornik wyciągarki Tajfun 45A-55A (139.08.020)

Wspornik wyciagarki tajfun 45A55A 1390820

 Sprężyna hamulca wyciągarki (848.02.082)

Sprezyna hamulca wciagarki tajfun

 Sprężyna odciągająca hamulca wyciągarki

Sprezyna odciagajaca wciagarki 1

Linki załączania bębna wciągarki

Linka zaczania bebna tajfun

Sprężyna mechanizmu hamulca wyciągarki (848.02.902)

Sprezyna mechanizmu wciagarki tajfun

Taśma hamulcowa EGV40A, EGV45A, EGV50A oraz EGV55A

45A

Sworzeń zaczepu wyciągarki EGV45A

Sworzen zaczepu wciagarki

Sworzeń zawieszenia wyciągarki

Specyfikacja tajfun

Tarcza sprzęgłowa duża (122.04.100)

Tarcza sprzeglowa tajfun duza

Tarcza sprzęgłowa mała (122.04.200)

Tarcza sprzeglowa tajfun mala

Tarcza stalowa (122.04.201)

Tarcza stalowa tajfun

Sprężyna dźwigni sprzęgła wyciągarki 45A/55A (848.02.130)

Sprezyna dzwigni sprzegla wciagarki tajfunEGV65A

Zblocze

Zblocze tajfun

Koło linowe wyciągarki 45A (139.09.001)

Kolo linowe wciagarki

Sworzeń zblocza koła linowego

Sworzen zblocza kola linowego

Prowadnica zblocza

Prowadnica zblocza tajfun

Zaczep kompletny do przyczepek

Zblocze rolkowe kompletne tajfun

Tajfun 65A - 65AHK

EGV 65A

EGV 65 AHK 1

EGV 65 AHK 3

Bolec koła zębatego tajfun

Bolec kola zebatego

Wałki napędu wyciągarki tajfun 65A - 85A

Walek napedu wciagarki2

Łańcuch napędu wyciągarki 60A (805.25.065)

Lancuch napedu wciagarki

Spinka (zapinka), ogniwo łańcucha

Spinka lancucha

Mechanizm hamulca wyciągarki 45A-55A-65A (139.13.050)

Mechanizm hamulca wciagarki tajfun

Mechanizm hamulca wyciagarki tajfunEGV35t

Bolec sprzęgła wyciągarki

Bolec sprzegla wciagarki

Sprężyna hamulca wyciągarki (848.02.082)

Sprezyna hamulca wciagarki tajfun

 Sprężyna odciągająca hamulca wyciągarki

Sprezyna odciagajaca wciagarki 1

Linki załączania bębna wciągarki

Linka zaczania bebna tajfun

Sprężyna mechanizmu hamulca wyciągarki (848.02.902)

Sprezyna mechanizmu wciagarki tajfun

Taśma hamulcowa EGV65A

65A

Sworzeń zawieszenia wyciągarki

Specyfikacja tajfun

Tarcza sprzęgłowa duża (122.04.200)

Tarcza sprzeglowa tajfun duza

Tarcza sprzęgłowa mała (122.04.200)

Tarcza sprzeglowa tajfun mala

Tarcza stalowa (122.04.201)

Tarcza stalowa tajfun

Sprężyna dźwigni sprzęgła wyciągarki (848.02.131)

Sprezyna dzwigni sprzegla wciagarki tajfunEGV65A

Zblocze

Zblocze tajfun

Sworzeń zblocza koła linowego

Sworzen zblocza kola linowego

Prowadnica zblocza

Prowadnica zblocza tajfun

Zaczep kompletny do przyczepek

Zblocze rolkowe kompletne tajfun

 

Tajfun 80A - 85A

EGV 80A

EGV 85A

Bolec koła zębatego tajfun

Bolec kola zebatego

Łańcuch napędu wyciągarki

Lancuch napedu wciagarki

Spinka (zapinka), igniwo łańcucha

Spinka zapinka

Bolec sprzęgła wyciągarki

Bolec sprzegla wciagarki

Sprężyna hamulca wyciągarki (848.02.082)

Sprezyna hamulca wciagarki tajfun

 Sprężyna odciągająca hamulca wyciągarki

Sprezyna odciagajaca wciagarki 1

Linki załączania bębna wciągarki

Linka zaczania bebna tajfun

Sprężyna mechanizmu hamulca wyciągarki (848.02.902)

Sprezyna mechanizmu wciagarki tajfun

Taśma hamulcowa EGV85A

85A

Sworzeń zawieszenia wyciągarki

Specyfikacja tajfun

Tarcza sprzęgłowa duża (122.04.100)

Tarcza sprzeglowa tajfun duza

Tarcza sprzęgłowa mała (122.04.200)

Tarcza sprzeglowa tajfun mala

Tarcza stalowa (122.04.201)

Tarcza stalowa tajfun

Zblocze

Zblocze tajfun

Sworzeń zblocza koła linowego

Sworzen zblocza kola linowego

Prowadnica zblocza

Prowadnica zblocza tajfun

Zaczep kompletny do przyczepek

Zblocze rolkowe kompletne tajfun

Akcesoria:

Regeneracja tarcz  i bębnów wciągarek

Okladzina

Lina główna wyciągarki

Lina glowna wciagarki

Lina glowna wciagarki1

Lina prasowana

Lina prasowana

Lina z rdzeniem stalowym

Lina z rdzeniem stalowym

Łańcuch zrywkowy czerwony - długość 2-3 m

Lancuch zrywkowy 2 3m czerwony

Łańcuch zrywkowy niebieski - długość 2-3m

Lancuch zrywkowy 2 3m niebieski

Hak łańcucha

Hak lancucha

Hak zrywkowy

Hak zrywkowy

Linka zrywkowa - wymiary 1,5-3 m

Linka zrywkowa 15 30m

Zamek liny

Zamek liny

Zamek ślizgowy obrotowy

Zamek slizgowy obrotowy

Zamek ślizgowy zwykły

Zamek slizgowy zwyky

Wpisz słowo, aby wyszukać frazę, a następnie wciśnij enter