F.H.U.P. A-Z MOT-LEŚNIK WOJCIECH MAGDZIARZ

Sprzęt i maszyny leśne - Przyczepy leśne (Farma, MM) - Pługi leśne - Części LKT

Drogi leśne, gruntowe i szutrowe zagęszczone w niewielkich ilościach żużlem, z uwagi na wysoki stopień mechanizacji transportu szybko ulegają dewastacji w związku z czym zachodzi konieczność ich  konserwacji i remontowania.

W chwili obecnej nie stać finansowo właścicieli wymienionych dróg na systematyczne naprawy specjalistycznym sprzętem (duże, samobieżne równiarki), których usługi finansowo przewyższają posiadane na ten cel budżety.

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu  przedsiębiorstw leśnych wykonaliśmy urządzenie umożliwiające efektywne, ekonomiczne  i wysoce jakościowe dokonywanie napraw stabilizowanych dróg leśnych, polnych i gminnych oraz do oczyszczania poboczy dróg utwardzonych.

 

 

Zalety równiarki:

1.Agregowanie z ciągnikami rolniczymi (wszystkie klasy)

2.Prosta w obsłudze

3.Wysoka wydajność

4.Dokładne plantowanie drogi (zastępuje spycharkę)

5.Przywracanie drogom właściwego profilu

6.Odśnieżanie dróg i udostępnianie żerowisk w okresie zimy dla zwierzyny płowej

7. Oczyszczanie poboczy

 

Długość - 4300 mm
Szerokość - 2100 mm
Masa (wraz z obciążeniem) - 1400 kg
Długość lemiesza - 2700 mm
Ogumienie - 10x15
Obsługa - 1 os.
Wymagane ciśnienie układu hydraulicznego - 15 MPa

                                                   

Wyposażenie:

- trójkąt odblaskowy,

- kompletna instalacja elektryczna

1

2

3

4 

 Części:

Lemiesz równiarki

Lemiesz rowniarki

 

 

 

Wpisz słowo, aby wyszukać frazę, a następnie wciśnij enter