F.H.U.P. A-Z MOT-LEŚNIK WOJCIECH MAGDZIARZ

Sprzęt i maszyny leśne - Przyczepy leśne (Farma, MM) - Pługi leśne - Części LKT

 

Pług leśny zawieszany wzmocniony LPŻ-75 z pogłębiaczem (nowa generacja) przeznaczony jest do orki pod odnowienia i zalesiania w szczególnie trudnych warunkach:

-  na powierzchniach przepadłych upraw,

-  na powierzchniach zdominowanych przez trzcinnik, jagodziny, wrzosy,

-  na powierzchniach porośniętych podszytem wysokim 1 m.

Orka w warunkach trudnych powierzchni wszystkich rodzajów jest w pełni skuteczna już po pierwszym przejściu pługa.

W zależności od potrzeb możliwy jest demontaż zespołu pogłębiacza.

 

 

  

Specyfikacja:

Minimalna moc ciągnika: 80 KM

Szerokość robocza: 75 cm

Głębokość orki pługa: do 25 cm

Wydajność pracy orki: 1,5-3 ha/8h

Prędkość robocza: 2-3 km/h

Ciężar pługa: 1200 kg

Obsługa: 1 osoba (traktorzysta)

Głębokość pracy pogłębiacza: 70 cm

 

 

 Pług leśny LPŻ-75 z pogłębiaczem

Plug lesny LPZ75 z poglebiaczem 1

Plug lesny LPZ75 z poglebiaczem 2

Plug lesny LPZ75 z poglebiaczem 3

Plug lesny LPZ75 z poglebiaczem 4

Plug lesny LPZ75 z poglebiaczem 5

Plug lesny LPZ75 z poglebiaczem 6

Plug lesny LPZ75 z poglebiaczem 7

Plug lesny LPZ75 z poglebiaczem 8

Plug lesny LPZ75 z poglebiaczem 9

Pług leśny LPŻ-75 z hydrauliczną regulacją pogłębiacza

1

2

3

4

5

6

 Pług leśny LPŻ-75 bez pogłębiacza

Plug lesny LPZ75 bez poglebiacza 1

Plug lesny LPZ75 bez poglebiacza 2

Plug lesny LPZ75 bez poglebiacza 3

Plug lesny LPZ75 bez poglebiacza 4

Plug lesny LPZ75 bez poglebiacza 5

 Pług leśny LPŻ-75 z przekładnią pługa frezowego

Plug aktywny lpz75 1

Plug aktywny lpz75 2

Plug aktywny lpz75 3

Plug aktywny lpz75 4

Plug aktywny lpz75 5

Plug aktywny lpz75 6

Plug aktywny lpz75 7

Plug aktywny lpz75 8

Plug aktywny lpz75 9

Plug aktywny lpz75 10

Plug aktywny lpz75 11

Plug aktywny lpz75 12

Plug aktywny lpz75 13

Plug aktywny lpz75 14

Plug aktywny lpz75 15

Plug aktywny lpz75 16

Plug aktywny lpz75 17

Części:

Pogłębiacz L-01

Poglebiacz1

Poglebiacz2

Poglebiacz3

Łańcuch zawieszenia pługa

Lancuch zawieszenia pluga

Sworzeń zawieszenia pługa

Sworzen zawiesznia pluga

Koło podporowe kompletne

Kolo podporowe kpl 75

Koło podporowe nowy typ

Kolo podporowe NT

Ośka kompletna z piastą koła podporowego LPŻ 75

Oska z piasta kpl. kola podporowego pluga LPZ 75

Pogłębiacz

Poglebiacz

Poglebiacz zlozony

Poglebiacz nowy

Uszy mocowania pogłębiacza

uszy mocowania poglebiacz

Krój pogłębiacza tylny krótki

Kroj poglebiacza krotki tylny

Krój pogłębiacza tylny długi

Kroj tylny dlugi 2

Stopa kroju tylnego pogłębiacza

Stopa kroju tylnego poglebiacza

Krój pogłębiacza przedni krótki

Kroj poglebiacza przedni krotki

Krój pogłębiacza przedni długi

Kroj przedni dlugi 2

Lemieszyk pogłębiacza LPŻ

Lemieszyk poglebiaza LPZ 1

Lemieszyk poglebiacza LPZ 2

Śruba lemieszyka

Sruba lemiesza M16x50

Płoza tylna pogłębiacza do pługa

Ploza tylna poglebiacza do pluga

Lemiesz pługa LPŻ prawy (patrząc zgodnie z kierunkiem orki)

Lemiesz pluga LPZ 1

Lemiesz pługa LPŻ lewy (patrząc zgodnie z kierunkiem orki)

Lemiesz pluga LPZ 2

Śruba lemiesza

Sruba lemiesza M16x50

Podcinacze pługa LPŻ

Podcinacze pluga LPZ

Odkładnia pługa LPŻ lewa

Odkladnia pluga LPZ lewa

Odkładnia pługa LPŻ prawa

Odkladnia pluga LPZ prawa

Śruba odkładni

Sruba odkladni M12X45

Rozpora odkładni LPŻ

Rozpurka odkladni LPZ

Krój tarczowy kompletny pluga LPŻ

Kroj tarczowy kompletny pluga LPZ

Piasta kompletna pługa LPŻ 75

Piasta kpl.pluga LPZ 75

Ośka kompletna piasty tarczy kroju pługa

Oska kompletna piasty tarczy kroju plugaLPZ75

Piasta kompletna pługa LPŻ-75 nowy typ

Piasta tarczy kroju NT

Ośka piasty tarczy kroju LPŻ-75 nowy typ wraz z łożyskami oraz dekielkami osłaniającymi

Oska piasty tarczy kroju NT

Ośka piasty pługa

Oska piasty pluga LPZ75

Tarcza kroju LPŻ

Tarcza kroju LPZ

Laga piasty kroju (80mm)

Laga piasty kroju

Laga kroju nowy typ (100mm)

Laga kroju nowy typ

Płyta mocowania kroju pługa

Plyta mocowania kroju pluga

Mechanizm dociskowy kompletny walca pługa LPŻ 75

Mechanizm dociskowy kompletny walca pluga LPZ 75

Sprężyna mechanizmu docisku walca pługa

Sprezyna mechanizmu docisku walca pluga

Śruba rzymska do regulacji wózka dociskowego pługa

Sruba rzymska do regulacji wozka dociskowego pluga

Walce dociskowe z tarczami tnącymi 

Walce dociskowe z tarczami tnacymi

Tarcza walca dociskowgo pługa

Tarcza walca dociskowego puga

Ośka walca dociskowego LPŻ

Oska walca diciskowego LPZ

Łożyska oraz dekielki walca dociskowego pługa LPŻ-75

Lozyskadekielki

Walec dociskowy

Walec dociskowy

 Obciążnik pługa

Obciaznik pluga

Obciaznik pluga 1

 

Wpisz słowo, aby wyszukać frazę, a następnie wciśnij enter