F.H.U.P. A-Z MOT-LEŚNIK WOJCIECH MAGDZIARZ

Sprzęt i maszyny leśne - Przyczepy leśne (Farma, MM) - Pługi leśne - Części LKT

 

 

 

 

 

 

 

Opielacz uniwersalny SOU-5 służy do spulchniania warstwy gleby znajdującej się między rzędami oraz do częściowego odchwaszczania. Głębokość pracy zależna jest od warunków panujących na szkółce. Urządzenie pomaga tym samym w późniejszym ręcznym opielaniu uprawy.

Opielacz uniwersalny SOU-6 może być stosowany do pełnej uprawy.

Oba opielacze mogą być wykorzystywane w rolnictwie.

opielacz szkolkowy

opielacz szkplkowy2

Wpisz słowo, aby wyszukać frazę, a następnie wciśnij enter